Bernt Schechinger
presenterar
Månadens Järnvägsbild
  besökare sedan starten (96-10).

BS 07-04-02